Ebelik

Ebelik, prekonsepsiyonel dönemden başlayarak, gebelik, doğum ve sonrası dönemde anne ve bebeklerin sağlığını geliştirmek, korumak, sürdürmek ve tedavi etmek amacıyla izlem, bakım, danışmanlık ve eğitim yapan, normal doğum ve aile planlaması hizmetlerini yürüten, kadın, çocuk, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunan bir sağlık disiplinidir. Ebelik, nesilden nesile aktarılan bilgi ile uygulanıyorken, günümüzde eğitim ile kazanılan profesyonel bir meslektir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Ebelik Bölümü tercih edecek öğrencilerin,  iletişim becerisi yüksek, empati kurabilen, sabırlı, sorumluluk almayı seven kişilik özelliklerine sahip olması başarılarını arttıracaktır.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

İstanbul Atlas Üniversitesi, alanında uzman akademik kadrosu ve multidisipliner yaklaşımıyla kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Uygulamalı dersler için tasarlanmış ebelik laboratuvarı öğrencilerimizin teorik eğitimleriyle deneyimi bütünleştirmektedir.

İstanbul Atlas Üniversitesi Ebelik Bölümü olarak öğrencilerimizin ebelik becerilerini kazanmaları için Türkiye’de az sayıda üniversitede bulunan üst teknoloji simülasyon maketleri ile eğitim görme imkanı ve hastaneden önce üniversite ortamında gerçeğe en yakın şekilde deneyim kazanacaklardır. Aynı zamanda, öğrencilerimizin uzaktan ebelik becerileri kazanmaları için çevrimiçi olarak akademisyenlerin yaptığı uygulamaları kendi gözlerinden izledikleri yüksek teknolojili uygulama gözlüğümüz bulunmaktadır.

Üniversitenin imkânlarını eğitim süresince değil eğitimleri bittikten sonra kullanmaya devam edebileceklerdir. Bölüm ders programı, öğrencilerin, temel bilim dersleriyle beraber mesleki olarak her türlü bilgi, beceri ve yetkinliklerini hem teorik hem de pratik açıdan kazanmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Ebelik Bölümü mezunları, Özel veya Kamu Kurumu mahiyetindeki Hastaneler, Üniversite Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM, ASM) gibi birçok sağlık uygulama, eğitim ve tarama faaliyeti gerçekleştiren kurumda çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca özel kabin açarak serbest çalışabilir ve gebe takibi yapabilir, doğum yaptırabilirler. Ebelik ülkemizde istihdam olanağı en geniş ve kolay olan, yani henüz mezunlara dönük ihtiyacın çok olduğu bölümlerden birisidir. Mezunlar master ve doktora yaparak üniversitelerde akademik hayata katılabilirler.